מסמכים וקישורים

בית חולים דנה - איכילוב


https://www.tasmc.org.il/Dana-Dwek/Pages/Dana-Dwek.aspx
הנחיות ליישום חוק ילדים חולים  (עבור יועצות בתי ספר)


http://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/holim_30102014.pdf
טופס לבקשת שעות מסל ילדים חולים בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים


http://sites.tzafonet.org.il/mati_nahariya2/yldym-hwlym/
טופס לבקשת שעות מסל ילדים חולים בחטיבה עליונה


http://sites.tzafonet.org.il/mati_nahariya2/yldym-hwlym/
זכויות תלמידים אונקולוגיים


https://gdolim.org.il/
עמותת רחשי לב


https://www.rachasheilev.org/
עמותת גדולים מהחיים


https://gdolim.org.il/
עמותת קו אור


https://www.sasako.org.il/
דף תיאום לקראת הבחנות תלמיד במסגרת אשפוז


דף תיאום לקראת הבחנות תלמיד במסגרת אשפוז
טופס הסכמה לצילום/ הסרטה


טופס הסכמה לצילום/ הסרטה
קבלת מידע מהמסגרת החינוכית בקהילה


טופס מקוון למענה המחנך/ת בהמסגרת החינוכית בקהילה
טפסי קליטה והכרות


טפסי קליטה והכרות